Programa de Doctorat en Enginyeria Elèctrica

Aquest programa està regulat pel RD 99/2011

 

El Programa Oficial de Doctorat en Enginyeria Elèctrica ha rebut la Menció d'Excel·lència per als cursos 2011-12, 2012-13, 2013-14 concedida per l'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA).
El Programa de Doctorat en Enginyeria Elèctrica ha estat Verificat per l' AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya).